Đặt hàng search

Xe máy 2 thì có nên sử dụng dầu nhớt xe 4 thì?

Trong động  2 thì: dầu bôi trơn bị đốt cháy cùng với nhiên liệu, đó là kiểu bôi trơn tiêu hao toàn bộ. Do đó dầu bôi trơn yêu cầu :

  • Cần phải lỏng để dễ trộn lẫn với xăng à thành phần dầu 2T có dung môi, độ nhớt SAE20, SAE30
  • Dầu 2T còn phải cháy sạch để ít tạo cặn làm bẩn bu-gi, pít-tông, xéc măng và tắc ống xả khí à nguyên liệu không cặn và không tro

Nếu dùng dầu 2T cho xe 4T thì động cơ có thể bị nóng hơn, mài mòn nhiều hơn và các phốt dầu có thể bị hỏng vì dung môi.

Ngược lại nếu dùng dầu 4T cho xe 2T thì động cơ sẽ bị đóng nhiều cặn, dẫn đến mài mòn, kẹt pitong và hư hỏng nặng cho động cơ trong thời gian ngắn.

Tóm lại chúng ta không nên sử dụng dầu xe máy 4T cho xe máy 2T.

T-lube